1.2 II-ро ниво: Упражнение №7

СПЕЦАЛНО ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА IІ-РО НИВО: УПРАЖНЕНИЕ №7