1. Премятане - свито превъртане

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕСКОК ОТ ІІ СТРУКТУРНА  ГРУПА  – “ПРЕМЯТАНЕ В І ЛЕТЕЖНА ФАЗА И СВИТО ПРЕВЪРТАНЕ ВЪВ ІІ ЛЕТЕЖНА ФАЗА” – “ПРЕМЯТАНЕ –  СВИТО ПРЕВЪРТАНЕ”