2.1 I-во ниво: Упражнение №4-а

СПЕЦАЛНО ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА І-ВО НИВО: УПРАЖНЕНИЕ №4-а