2. Цукахара - задно свито превъртане

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕСКОК  ОТ ІІІ СТРУКТУРНА ГРУПА – “ПРЕМЯТАНЕ С ¼ ИЛИ ½ ОБРЪЩАНЕ (90˚ ИЛИ 180˚) В І ЛЕТЕЖНА ФАЗА И ЗАДНО СВИТО ПРЕВЪРТАНЕ ВЪВ ІІ ЛЕТЕЖНА ФАЗА” – “ЦУКАХАРА – ЗАДНО СВИТО ПРЕВЪРТАНЕ”