3.1 I-во ниво: Упражнение №2

СПЕЦАЛНО ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА І-ВО НИВО: УПРАЖНЕНИЕ №2