3.1 I-во ниво: Упражнение №3

СПЕЦАЛНО ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА І-ВО НИВО: УПРАЖНЕНИЕ №3