3. Юрченко - задно свито превъртане

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕСКОК ОТ ІV СТРУКТУРНА ГРУПА – “КРЪГОМНО ПРЕМЯТАНЕ, ЗАДНО ПРЕМЯТАНЕ В І ЛЕТЕЖНА ФАЗА И ЗАДНО СВИТО ПРЕВЪРТАНЕ ВЪВ ІІ ЛЕТЕЖНА ФАЗА – “ЮРЧЕНКО – ЗАДНО СВИТО ПРЕВЪРТАНЕ”